~ 1 Comment

Add scrolling text board in blogger posts and sidebars.

आज मी माझ्या ब्लॉगर मित्रांसाठी एक छान युक्ती सांगणार आहे. ब्लॉगवरील नविन लेख, विचार, महत्त्वाची माहीती, बातमी किंवा वाचकांच्या चटकन लक्षात यावा असा कोणताही मजकुर दर्शविण्यासाठी एक "फिरता फळा" ब्लॉगवर कसा बनवायचा ते आज आपण पाहुया.


वरीलप्रमाणे फिरता फळा बनविण्यासाठी ब्लॉग पोस्ट मध्ये "EDIT HTML" मध्ये किंवा "Add page element" मध्ये "Add HTML/JAVASCRIPT" मध्ये खालील कोड चिकटवावा. आणि पोस्ट किंवा page element सेव्ह
करावे

.

आपल्या सोयीनुसार या स्क्रीप्टमध्ये खालीलप्रमाणे बदल देखिल तुम्ही करु शकता. marquee direction="up" - यामध्ये मजकुराची दीशा बदलण्यासाठी "up" च्या जागी "down" किंवा "side" असे लिहिता येते. scrollamount="1" - मजकुराची गती वाढवण्यासाठी "1" च्या जागी "2","3","4" अशी संख्या वाढवत न्यावी. height="100px" - फिरत्या फळ्याचा आकार कमी-जास्त करण्यासाठी या संख्येमध्ये बदल करावा. bgcolor="#ffffff" - फिरत्या फळ्याचा रंग बदलण्यासाठी "#ffffff" च्या ऐवजी दुसरा HTML कलर वापरावा.

 
Get NETBHET straight in your inbox / आता नेटभेट मिळवा थेट इमेल द्वारे
Enter your email address / खालील रकान्यात तुमचा इमेल पत्ता द्या.

1 Response to "Add scrolling text board in blogger posts and sidebars."

  1. gravatar
    Raan Kida 15 October 2015 at 22:49 Permalink

    http://ran-kida.blogspot.in/2015/10/alang-madan-kulang-gad-trek.html

Leave a Reply

My Blog List

ब्लॉगजगतात नुकतेच प्रकाशित झालेले लेख