~ 0 Comments

गरज इतिहासाचीब्लॉगचे नाव गरज इतिहासाची
नाव   प्रशांत
आडनाव  भोसले
ब्लॉग लिंक   http://garajetihasachi.blogspot.com/
ब्लॉगचे विषय इतिहास (History)
ब्लॉगचे विषय मराठी (Marathi)
ब्लॉगचे विषय फोटो (Photo)
ब्लॉगचे विषय
शहर पुणे
देश भारत
 ब्लॉगबद्दल माहिती
शिवाजी महाराज्याच्या आरमाराची संकल्पना आज वापरात आणलीअसती तर 26/11 चा हल्ला होणे अशक्या होतेअशा प्रकारे अनेक गोष्टींची गरज आजच्या युगाला आहे
म्हणून वाटते गरज इतिहासची
ईमेल पत्ता (Email  id) nishantx64@gmail.com
ब्लॉगची वाचकसंख्या ( प्रतीमहिना )   Up to 1000 Page Views

Leave a Reply

My Blog List

ब्लॉगजगतात नुकतेच प्रकाशित झालेले लेख