~ 0 Comments

पावश्या


ब्लॉगचे नाव पावश्या
नाव   Varun
आडनाव  Deshpande
ब्लॉग लिंक   http://pavashya.wordpress.com
ब्लॉगचे विषय अनुभव (Experience)
ब्लॉगचे विषय आठवणी ( Recollection)
ब्लॉगचे विषय कविता (Poetry)
ब्लॉगचे विषय कथा (Stories)
शहर Mumbai, Pune
देश India
 ब्लॉगबद्दल माहिती हा ब्लोग म्हणजे माझ्या मनाचे एक स्पंदन आहे. मला जे लिहावेसे वाटेल ते मी लिहित जातो. रोजच्या जीवनात मनात खुप काही साठत असते. या प्रत्येक गोष्टीचा कुठेतरी निचरा होणे आवश्यक असते. हा ब्लोग म्हणजे माझ्या मनाचा झालेला निचरा आहे.
ईमेल पत्ता (Email  id) deshpande.varun@gmail.com
ब्लॉगची वाचकसंख्या ( प्रतीमहिना )  Up to 1000 Page Views

Leave a Reply

My Blog List

ब्लॉगजगतात नुकतेच प्रकाशित झालेले लेख