~ 0 Comments

How to add "Pages" on Blogger (Blogspot)?

[ ENGLISH/ MARATHI ].......
वर्डप्रेसच्या ब्लॉग्जमध्ये पेजेस म्हणजेच मुख्यपृष्ठ Home, आमच्याबद्दल About Us, संपर्क Contact Us इत्यादी पाने स्वतंत्ररीत्या दाखवीण्याची सोय असते. यामुळे वर्डप्रेसवरील ब्लॉग एखाद्या वेबसाईट प्रमाणे दीसतो. दुर्दैवाने ब्लॉगर म्हणजे ब्लॉग्स्पॉट.कॉम वर बनवलेल्या ब्लॉग्जमध्ये ही सुवीधा नाही आहे. मला यावर एक उपाय सापडलाय.
ब्लॉगरवरील ब्लॉग्ज मध्ये स्वतंत्र पेजेस दाखवीण्याची पद्धत अतीशय सोपी आहे.
१. आधी जे वेब्-पेज प्रकाशीत करायचे आहे त्यावरचा मजकुर एका ब्लॉग पोस्ट मध्ये लिहुन घ्या.
२. आता या ब्लॉग पोस्टची तारीख बदलुन (सर्वात मागची तारीख - ब्लॉग सुरु केला त्या दीवसाची तारीख टाका) , ब्लॉग पोस्ट प्रकाशीत करा.
३. एकदा ब्लॉगला भेट देउन तुम्ही नुकताच प्रकाशीत केलेली पोस्ट पहील्या पानावर आलेली नाही याची खात्री करुन घ्या.
४. आता पुन्हा Dashboard > Edit post वर क्लिक करा.
५. तुम्ही नुकताच प्रकाशीत केलेली ब्लॉग पोस्ट शोधुन तेथे View वर क्लिक करा.
६. ब्लॉग पोस्टची URL कॉपी करुन घ्या.
७. आता Layout मध्ये जाउन Add a Gadget वर क्लिक करा.
८. सर्व गॅजेट्सची यादी दीसेल त्यापैकी Link List हे गॅजेट निवडा.
९. Link List मध्ये "page name" म्हणजेच तुमच्या वेब पेजचे नाव (उदाहरणार्थ - स्वगृह, आमच्याबद्दल, संपर्क इत्यादी) लिहा आणि "page URL" मध्ये तुम्ही कॉपी केलेली URL चिकटवा.

१०. अनुक्रमे Add Link आणि Save बटण दाबा.
अशाप्रकारे तुम्हाला हवी तेवढी वेब्-पेजेस बनवुन आपल्या ब्लॉगवर प्रकाशीत करता येतील.


How to create "Pages" on Blogger (Blogspot)?
One thing that wordpress always boast about is a feature they provide for adding "Pages" to the blog (Home, About Us, Contact us, Subscribe us etc.). Pages gives more professional look of a website to your blog. Unfortunatly this feature is not explicitly provided in Blogger. But yes, there is a solution on this problem of all blogspot blogger.
Adding "pages" in blogger is actually a simple process.
1. Create the page by adding appropriate content in a blog post.
2. Publish the blog with an OLD DATE. (Perhaps the OLDEST date). You can do so by clicking on "Post Options"
3. Visit your blog to ensure that newly published page does not reflect on main page of the blog.
4. Now again go to Dashboard > Edit post
5. Find the blog post that you want to publish as page and click on View.
6. Select and copy URL of this blog post from address bar.
7. Now go to Layout and click on Add a Gadget on sidebar.
8. Select Link list from available gadget.
9. Enter "page name" and corrosponding "page URL" in the link list and then click on Add Link and Save.

10. You can create as many pages as you want and insert links in the same Link list.
Now you have added Pages to your blog and taken a step towards making a professional looking blog/websites.

Leave a Reply

My Blog List

ब्लॉगजगतात नुकतेच प्रकाशित झालेले लेख