~ 0 Comments

मृगजळ एक नसलेले अस्तीत्व


ब्लॉगचे नाव मृगजळ एक नसलेले अस्तीत्व
नाव   प्रशांत
आडनाव  पवार
ब्लॉग लिंक   http://mroogjal.blogspot.com/
ब्लॉगचे विषय कविता (Poetry)   
ब्लॉगचे विषय मनोरंजन (Entertainment) 
ब्लॉगचे विषय गाणी (Songs)
ब्लॉगचे विषय  मराठी (Marathi) 
शहर मुंबई
देश भारत
 
 ब्लॉगबद्दल माहिती
मृगजळ - एक नसलेले अस्तित्व
"मृगजळ" म्हणजे वाळवंटात दूर कुठे तरी पाणी असल्याचा भास, जसा भास एक तर्फी प्रेम करणाऱ्या प्रियकराच्या किंवा प्रेयशीच्या मनात कुठे तरी असतो कि समोरील व्यक्ती ज्या व्यक्ती आपण एवढे प्रेम करतो तेवढेच ती देखील आपल्यावर तेवढेच प्रेम करत असेल असा एक भास.
ईमेल पत्ता (Email  id) prapawar4u@gmail.com
ब्लॉगची वाचकसंख्या ( प्रतीमहिना )  Up to 1000 Page Views

Leave a Reply

My Blog List

ब्लॉगजगतात नुकतेच प्रकाशित झालेले लेख