~ 0 Comments

ओमर खय्याम


ब्लॉगचे नाव ओमर खय्याम
नाव  जयंत
आडनाव कुलकर्णी
ब्लॉग लिंक http://omarkhayyaminmarathi.wordpress.com/
ब्लॉगचे विषय ललित लेख (Lalit lekh)
ब्लॉगचे विषय ललित लेख (Lalit lekh)
ब्लॉगचे विषय चिंतन (Contemplation)
ब्लॉगचे विषय भाषांतर (Translation)
शहर पुणे
देश भारत
ब्लॉगबद्दल माहिती ओमर खय्यामच्या रुबायाम्चे मरठीत स्वैर रुपांतर व त्यावर स्फुट्लेखन
ईमेल पत्ता (Email  id) jayantckulkarni@gmail.com
ब्लॉगची वाचकसंख्या ( प्रतीमहिना ) Up to 1000 Page Views

Leave a Reply

My Blog List

ब्लॉगजगतात नुकतेच प्रकाशित झालेले लेख