~ 0 Comments

माझे शब्द


ब्लॉगचे नाव माझे शब्द
नाव  Pramod
आडनाव Doke
ब्लॉग लिंक http://maazeshabda.blogspot.com/
ब्लॉगचे विषय कविता (Poetry)
ब्लॉगचे विषय कला (Arts)
ब्लॉगचे विषय अनुभव (Experience)
ब्लॉगचे विषय प्रेम (Love)
शहर Mumbai
देश India
ब्लॉगबद्दल माहिती माझा हा blog माझे शब्द .... http://maazeshabda.blogspot.com/ .... मी असाच लिहायला चालू केला होता ... पण मग लिहिता लिहिता त्याची सवयच लागली .... आणि आता व्यसन ....तसं त्यात काही वाईट नाही .... उलट blog लिहायला लागल्यामुळे मी माझ्या कविता लिहायला लागलो ....
ईमेल पत्ता (Email  id) pramoddoke@gmail/com
ब्लॉगची वाचकसंख्या ( प्रतीमहिना ) Up to 1000 Page Views

Leave a Reply

My Blog List

ब्लॉगजगतात नुकतेच प्रकाशित झालेले लेख