~ 0 Comments

मरासिम ही सही . . . .

ब्लॉगचे नाव

मरासिम ही सही . . . .

नाव yogesh
आडनाव joshi
ब्लॉग लिंक http://yogeshj...blogspot.com/
ब्लॉगचे विषय विचार (Thoughts)
ब्लॉगचे विषय गझल (Gazals)
ब्लॉगचे विषय चिंतन (Contemplation)
ब्लॉगचे विषयव्यथा (Suffering)
शहर nasik
देश india
ब्लॉगबद्दल माहिती blog विश्वात असच संचारणारा मी ... मनातील सरगम सुरात पेश करण्याचा प्रयत्न करतोय..मरासिम बांधण्याचा.. प्रयत्न.
ईमेल पत्ता (Email id) yogujoshi@gmail.com
ब्लॉगची वाचकसंख्या (प्रतीमहिना)

Leave a Reply

My Blog List

ब्लॉगजगतात नुकतेच प्रकाशित झालेले लेख