~ 0 Comments

एम. डी. रामटेके.


ब्लॉगचे नाव
दिलसे...
नाव मधुकर
आडनावरामटेके
ब्लॉग लिंकhttp://mdramteke.blogspot.com
ब्लॉगचे विषयब्लॉगींग (Blogging) 
ब्लॉगचे विषयआठवणी ( Recollection) 
ब्लॉगचे विषयइतर (Others) 
ब्लॉगचे विषयपुस्तक (Books)  
शहरपुणे
देशजंबुद्विप
ब्लॉगबद्दल माहिती
मी दलित समाजातिल व आंबेडकरवादी असल्यामुळे सहाजिकच माझ्या ब्लॉगवर फुले, शाहु आंबेडकरी विचार दिसतील. मी आंबेडकर विचारधारेशी संबंधित लिखान करित असतो. यातुन वेळ मिळालाच तर भामरागड बद्दल अधे मधे एखादा ब्लॉग पाडतो. 
ईमेल पत्ता (Email id)madhukar.ramteke@gmail.com
ब्लॉगची वाचकसंख्या (प्रतीमहिना)Up to 1000 Page Views 

Leave a Reply

My Blog List

ब्लॉगजगतात नुकतेच प्रकाशित झालेले लेख