~ 0 Comments

Chitratun Sangu Kahiब्लॉगचे नावChitratun Sangu Kahi
नाव Mahendra
आडनाव Bhawsar
ब्लॉग लिंकhttp://chitratunsangukahi.blogspot.com/
ब्लॉगचे विषयकला (Arts) 
ब्लॉगचे विषयफूटकळ (Miscellaneous) 
ब्लॉगचे विषयवात्रटिका (Limerick)  
ब्लॉगचे विषयराजकारण (Politics) 
शहरKalyan
देशIndia
ब्लॉगबद्दल माहिती"मनातले  विचार व्यक्त करायला शब्द हवे की चित्र ...?
शेवटी परिणामकारक चित्रच! चित्रांची भाषा जागतिक ! प्रांत, देश यांच्या मर्यादा
क्षणार्धात पार करणारी. काय सांगायचय ते पाल्हाळ न लावता झटक्यात सांगणारी! 
सभोवताली घडत असलेल्या घटनांवर भाष्य करणारी ही काही व्यंगचित्र...!"
ईमेल पत्ता (Email id)maheshb56@rediffmail.com
ब्लॉगची वाचकसंख्या (प्रतीमहिना)Up to 1000 Page Views  

Leave a Reply

My Blog List

ब्लॉगजगतात नुकतेच प्रकाशित झालेले लेख