~ 0 Comments

Gojiyo


ब्लॉगचे नाव
Gojiyo
नाव ravi
आडनावsonar 
ब्लॉग लिंकwww.fecebook.com
ब्लॉगचे विषयइतर (Others) 
ब्लॉगचे विषयइतर (Others)  
ब्लॉगचे विषयइतर (Others) 
ब्लॉगचे विषय
शहरwinecity
देशindia 
ब्लॉगबद्दल माहितीमन”, खर तर वेड मन, या मनात खुप काही जपलेल असतं, खुप सार्‍या गोष्टी, खुप सार्‍या आठवणी; पण ते सहजपणे कुणासमोर मांडता येत नाही. तसे पहायला गेले तर मनाला आयुष्यात खुप मोठे अस्तित्व आहे, ते कधी रमते तर कधी तुटते, मन शांत म्हणजे सर्व काहि ठिक असते. आपण जेव्हा एखादे काम मनापासुन करतो तेव्हा ते यशस्वी होते.
ईमेल पत्ता (Email id)ravi_as4u@yahoo.com
ब्लॉगची वाचकसंख्या (प्रतीमहिना)
50000 and Above  

Leave a Reply

My Blog List

ब्लॉगजगतात नुकतेच प्रकाशित झालेले लेख