~ 0 Comments

हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी..


ब्लॉगचे नाव

हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी..

नाव हर्षद 
आडनावसामंत
ब्लॉग लिंकhttp://harshadsamant.wordpress.com
ब्लॉगचे विषयअनुभव (Experience)
ब्लॉगचे विषयइतिहास (History) 
ब्लॉगचे विषयकविता (Poetry) 
ब्लॉगचे विषयलेख (Articles) 
शहरpune 
देशIndia
ब्लॉगबद्दल माहिती

".इतिहास..HISTORY* ..राजकीय * ..ललित लेख  * कविता * PJ * चित्रपट व नाटके * तत्त्वज्ञान
यावरील तज्ञांचे  व स्वत:चे लेख .................आयुष्याच्या वाटेवर अनेक माणसे भेटतात. बर्या वाईटाचे कोपरेकंगोरे असलेली..प्रत्येक वेळी जे वाटत ते त्यावेळी बोलुन दाखवता येत नहींहेच मी इथ शब्दरूपान मांडलय….कधी त्या माणसांना प्रत्यक्ष डोळ्यासमोर ठेवून कधी त्यांच्याकडे कानाडोळा करून …याच सोबतीला एक पाणपोई तुमच्यासमोर ठेवली आहे ..नामवंतांच्या लेखांची ."

ईमेल पत्ता (Email id)hs1671@gmail.com
ब्लॉगची वाचकसंख्या (प्रतीमहिना)
1000 to 5000 Page Views

Leave a Reply

My Blog List

ब्लॉगजगतात नुकतेच प्रकाशित झालेले लेख