~ 0 Comments

Onkar Dankeब्लॉगचे नाव

Onkar Danke

नाव ओंकार
आडनावडंके
ब्लॉग लिंकhttp://onkardanke.blogspot.com/
ब्लॉगचे विषयराजकारण (Politics)
ब्लॉगचे विषयक्रिकेट (Cricket)
ब्लॉगचे विषयआंतरराष्ट्रिय पॉलिटिक्स (International Politics)
ब्लॉगचे विषय
शहरडोंबिवली
देशभारत
ब्लॉगबद्दल माहितीमी ओंकार डंके व्यवसायाने पत्रकार आहे. लिहणे हा माझा व्यवसाय आणि छंद दोन्हीही.माझ्या आवडत्या, मला वाटेल त्या विषयावरची माझे मतं, अनुभव लिहण्यासाठी हा ब्लॉग मी सुरु केला आहे. माझ्या ब्लॉगवर आपले स्वागत.ब्लॉगवरची आपली मनमोकळी मतं मला जरुर कळवा.तुमच्या प्रतिक्रीया आणि सूचना ह्या माझ्या लेखणाचा उत्साह वाढवतात.
ईमेल पत्ता (Email id)onkar.danke@gmail.com
ब्लॉगची वाचकसंख्या (प्रतीमहिना)Up to 1000 Page Views

Leave a Reply

My Blog List

ब्लॉगजगतात नुकतेच प्रकाशित झालेले लेख