~ 1 Comment

श्रीसंग कार्यकारी मराठी: संगणक भाषा (programming language)ब्लॉगचे नाव

श्रीसंग कार्यकारी मराठी: संगणक भाषा (programming language)

नाव Shrinivas
आडनावKale
ब्लॉग लिंकshreesang.blogspot.com
ब्लॉगचे विषयमराठी (Marathi)
ब्लॉगचे विषयसंगणक (Computer)
ब्लॉगचे विषय भाषा (Languages)
ब्लॉगचे विषयतंत्रज्ञान (Technology)
शहरMumbai
देशBharat
ब्लॉगबद्दल माहितीComputer Programming In Marathi Lamguage
ईमेल पत्ता (Email id)shreekaam@gmail.com
ब्लॉगची वाचकसंख्या (प्रतीमहिना)

1 Response to "श्रीसंग कार्यकारी मराठी: संगणक भाषा (programming language)"

  1. gravatar
    Raakaa Alton 15 September 2011 at 06:15 Permalink

    Awesome dude

Leave a Reply

My Blog List

ब्लॉगजगतात नुकतेच प्रकाशित झालेले लेख