~ 0 Comments

घाटंजी


ब्लॉगचे नाव

घाटंजी

नाव amol
आडनावraut
ब्लॉग लिंकhttp://ghatanjinews.blogspot.com/
ब्लॉगचे विषयइतर (Others) 
ब्लॉगचे विषयदैनिक (Daily) 
ब्लॉगचे विषयइतर (Others) 
ब्लॉगचे विषयताज्या घडामोडी (Recent activities) 
शहरghatanji
देशindia
ब्लॉगबद्दल माहितीThis Blog Contains News & Current Activities as well as Articles Related to Ghatanji Taluka. 
ईमेल पत्ता (Email id)aamhighatanjikar@gmail.com
ब्लॉगची वाचकसंख्या (प्रतीमहिना)Up to 1000 Page Views 

Leave a Reply

My Blog List

ब्लॉगजगतात नुकतेच प्रकाशित झालेले लेख