~ 0 Comments

गंध चाफ्याचाब्लॉगचे नाव

गंध चाफ्याचा

नाव Pravin
आडनावkulkarn
ब्लॉग लिंकhttp://gandhchaphyacha.blogspot.com/
ब्लॉगचे विषय
ब्लॉगचे विषयविचार (Thoughts)
ब्लॉगचे विषय
ब्लॉगचे विषय
शहरkolhapur
देशindia
ब्लॉगबद्दल माहितीसंवेदना जागृत ठेवल्या की मग समोर घडणाऱ्या घटनां मनापर्यंत पोहचतात आणि मग त्याचा गंध मनात दरवळत राहातो. अनेकदा हा गंध दर्पाच्या अंगाने गेला तरी अंतिम त्यातील जगणं चाफ्याच्या मंद गंधासारखं नितांत सुंदर असतंच असतं.
ईमेल पत्ता (Email id)pravinmila@gmail.com
ब्लॉगची वाचकसंख्या (प्रतीमहिना)

Leave a Reply

My Blog List

ब्लॉगजगतात नुकतेच प्रकाशित झालेले लेख