~ 0 Comments

Random Thoughts


ब्लॉगचे नाव

Random Thoughts

नाव Rajendra
आडनावKshirsagar
ब्लॉग लिंकhttp://rbk137.blogspot.com
ब्लॉगचे विषयमनोरंजन (Entertainment) 
ब्लॉगचे विषयपुस्तक (Books)  
ब्लॉगचे विषयचित्रपट (Films) 
ब्लॉगचे विषयललित लेख (Lalit lekh) 
शहरPune
देशIndia
ब्लॉगबद्दल माहितीपुस्तके, चित्रपट, भाषा, दैनंदिन घडामोडी यासारख्या विषयांवर कधी गंभीर तर कधी विनोदी लेख. Random Thoughts या नावाला जागून पुढचा विषय कोणता असेल हे सांगणे कठीण, मात्र त्यावरचे विचार वाचनीय वाटू शकतील अशी आशा आहे. 
ईमेल पत्ता (Email id)rajkashana@gmail.com
ब्लॉगची वाचकसंख्या (प्रतीमहिना)1000 to 5000 Page Views

Leave a Reply

My Blog List

ब्लॉगजगतात नुकतेच प्रकाशित झालेले लेख