~ 0 Comments

Swarnim Sakhi...


ब्लॉगचे नाव

Swarnim Sakhi...

नाव Bhakti
आडनावAjgaonkar
ब्लॉग लिंकhttp://swarnim-sakhi.blogspot.com/
ब्लॉगचे विषय
ब्लॉगचे विषय
ब्लॉगचे विषय
ब्लॉगचे विषयकविता (Poetry) 
शहरMumbai
देशIndia
ब्लॉगबद्दल माहितीमी सखी!!! अन इथे सख्य असेल ते जे जे उत्तम उदात्त सुंदर अश्या सारया हृद्य गोष्टींचे .. कविता... लेख... पुस्तक.. फोटो .. रंग ... रेषा... उकार ..वेलांट्या.. जगण्यातल्या चिमुकल्या क्षणांचे .. मनस्वी नात्यांच्या इंद्रधनुषी गोफांचे.. लडीवाळपणे भवती भवती फेर धरणारया आठवणींचे ... अन अंतरी कस्तुरी सारख्या दरवळणारया मैत्रीचे ... किंवा अगदी पायी टोचणारया काट्याचे .. नि पदर ओढत ओरखडे देणाऱ्या निवडुंगाचे सुद्धा .. या सारया गोष्टींचे सख्य आहे.. म्हणून सखी आहे ...
ईमेल पत्ता (Email id)a.bhakti@gmail.com
ब्लॉगची वाचकसंख्या (प्रतीमहिना)Up to 1000 Page Views 

Leave a Reply

My Blog List

ब्लॉगजगतात नुकतेच प्रकाशित झालेले लेख