~ 0 Comments

मुक्तछंद


ब्लॉगचे नाव

मुक्तछंद  

नाव सुधन्वा
आडनावआगवेकर
ब्लॉग लिंकwww.asudhanwam.blogspot.com
ब्लॉगचे विषयअनुभव (Experience)
ब्लॉगचे विषयआठवणी ( Recollection) 
ब्लॉगचे विषयइतर (Others) 
ब्लॉगचे विषयजीवन (Life) 
शहरRolla
देशUSA
ब्लॉगबद्दल माहितीवेग-वेगळ्या विषयांवर लिहिलेले वाचायला आवडते पण अगदी नियमितपणे वाचतो असंही नाही...लिहायला आवडते पण क्वचितच कधीतरी लिहितो... या ब्लॉग मार्फत काहीतरी बोलयला, व्यक्त करायला किंवा विरंगुळा म्हणून लिहिण्याचा एक छंद जोपासता येत आहे.
ईमेल पत्ता (Email id)asudhanwam@gmail.com
ब्लॉगची वाचकसंख्या (प्रतीमहिना)

Leave a Reply

My Blog List

ब्लॉगजगतात नुकतेच प्रकाशित झालेले लेख