~ 0 Comments

मराठी मध्ये


ब्लॉगचे नाव

मराठी मध्ये

नाव Gurudutt
आडनावSonsurkar
ब्लॉग लिंक123456
ब्लॉगचे विषयअनुभव (Experience)
ब्लॉगचे विषयआठवणी ( Recollection) 
ब्लॉगचे विषयगोष्ट (Stories) 
ब्लॉगचे विषय
शहरmumbai
देशindia
ब्लॉगबद्दल माहितीया मराठीमध्ये थोडसं चवीला ईंग्लीश हि आहे. हा ब्लॉग म्हणजे या छोट्याशा प्रवासात मनमोकळ्या आणि कुठलाही अभिनिवेश न बाळगता मारलेल्या गप्पा आहेत. थोड्या आठवणी आहेत. थोडे अनुभव आहेत. थोडसं स्वतःलाच इतरांबरोबर चाचपून पहाणं आहे. आणि अपेक्षा आहे कि या ब्लॉग वर येणार्यांनी हि तशाच रसरसून जमेल त्या भाषेत गप्पांचा फड जमवावा. चांगभलं!
ईमेल पत्ता (Email id)gurudutt26@gmail.com
ब्लॉगची वाचकसंख्या (प्रतीमहिना)Up to 1000 Page Views 

Leave a Reply

My Blog List

ब्लॉगजगतात नुकतेच प्रकाशित झालेले लेख