~ 0 Comments

घांटजी news


ब्लॉगचे नाव

घांटजी news

नाव AMOL
आडनावRAUT
ब्लॉग लिंकghatanjinews.blogspot.com
ब्लॉगचे विषयबातम्या (News) 
ब्लॉगचे विषयराजकारण (Politics) 
ब्लॉगचे विषयवेगळेच विषय (Others) 
ब्लॉगचे विषयइतर (Others) 
शहरyavatmal
देशINDIA
ब्लॉगबद्दल माहितीघाटंजीकरांच्या जिव्हाळ्याचा व हक्काचा ब्लॉग.
ईमेल पत्ता (Email id)aamhighatanjikar@gmail.com
ब्लॉगची वाचकसंख्या (प्रतीमहिना)1000 to 5000 Page Views

Leave a Reply

My Blog List

ब्लॉगजगतात नुकतेच प्रकाशित झालेले लेख