~ 0 Comments

मनोकल्पना

शहर  :: मुंबई

नाव   ::  चैताली

आडनाव    :: कदम


ईमेल पत्ता  (Email id) :: chaitalimkadam@gmail.com

ब्लॉग लिंक    :: http://chaitalikadam.blogspot.com

ब्लॉगचे विषय  :: कथा (Stories) ,कविता (Poetry) ,जीवन (Life) ,आठवणी ( Recollection)


ब्लॉगबद्दल  माहिती  :: मी चैताली कदम मला वेग वेगवेगळ्या कला शिकायला खुप आवडतात. आणि त्या सगळ्यान पर्यंत खुप सुंदर रीत्या पोहोचाव्यात असे मनापसुन वाटते . आयुष्यात चढ उत्तार हे येतच रहतात पण ते कसे पार करावेत ही कला शिकुन आयुष्य खुप सुंदर पध्द्तीने निभवावे ही आवड.

ब्लॉगची वाचकसंख्या ( प्रतीमहिना )   :: 

देश  :: इंडिया

Leave a Reply

My Blog List

ब्लॉगजगतात नुकतेच प्रकाशित झालेले लेख