~ 0 Comments

मराठी कट्टा

शहर  :: Kolhapur

नाव   :: Abhi 

आडनाव    :: Patil


ईमेल पत्ता  (Email id) :: abhijeets.patil@yahoo.in

ब्लॉग लिंक    :: http://marathikattaa.blogspot.com/

ब्लॉगचे विषय  :: तंत्रज्ञान (Technology) ,गोष्ट (Stories) ,कथा (Stories) ,समाज (Social)

ब्लॉगबद्दल  माहिती  :: लाभले आम्हास भाग्य बोलतो मराठी ,
जाहलो खरेच धन्य ऐकतो मराठी,
धर्म,पंथ, जात एक जाणतो मराठी,
एवढ्या जगात माय मानतो मराठी .

ब्लॉगची वाचकसंख्या ( प्रतीमहिना )   :: 1000 to 5000 Page Views

देश  :: India

Leave a Reply

My Blog List

ब्लॉगजगतात नुकतेच प्रकाशित झालेले लेख