~ 0 Comments

जीवन......


नाव   :: surekha

आडनाव    :: wankhade


शहर  :: pulgaon,dist wardha,maharashtr

ब्लॉग लिंक    :: http://kristal941.blogspot.in/2012/09/swapna-gandha.html

ब्लॉगचे विषय  :: कविता (Poetry) ,आठवणी ( Recollection) ,जीवन (Life)


ब्लॉगबद्दल  माहिती  :: swapna gandha

                                                     स्वप्न हे जगण्याचे,स्वप्न हे
                                                                   तुझ्यात हरवण्याचे ......

                                                       तुला का कळेना  मूक  भाषा ही  ,
                                                                   मनातल्या वादळाची ...........

                                                        मनातल्या  देव्हाऱ्यात,
                                                                  सदा उजळे ज्योत मृदुगन्धाची......

                                                          तुही हरव ना माझ्यासवे ,
                                                                    अंतरीतल्या गंध रंगा मधे.......

                                                          तुला का कळेना मूक भाषा हि,
                                                                   मनातल्या मृदुगन्धाची ...........

                                                          स्वप्नातील सत्त्या मध्ये,
                                                                  सापडेल का कोणी तु ...........

                                                        कि  जागेपणाचा बहाणा करीत ,
                                                                  हरवशील का माझ्या खऱ्या स्वप्नात तू ........

                                                       जगायचे मला तुझ्या सवे ,तुझ्यामध्ये ,
                                                             तुला का कळेना ही मूक भाषा,
                                                                        मनातल्या  जगण्याची..............


ईमेल पत्ता  (Email id) :: surekha.wankhade@gmail.com

ब्लॉगची वाचकसंख्या ( प्रतीमहिना )   :: Up to 1000 Page Views

Leave a Reply

My Blog List

ब्लॉगजगतात नुकतेच प्रकाशित झालेले लेख