~ 0 Comments

Thought of mind ..


नाव Rahul Narwane
ब्लॉग लिंक http://narwanerahul.blogspot.in/
शहर Pune
देश India
ब्लॉगचे विषय अनुभव (Experience)
ब्लॉगचे विषय कविता (Poetry)
ब्लॉगचे विषय कला (Arts)
ब्लॉगचे विषय ललित लेख (Lalit lekh)
ब्लॉगबद्दल  माहिती बोलणं जस व्यक्त होण्याच माध्यम आहे, तसच लिखाणं  हा विचारांचा भाग आहे. त्यातले विचार हे त्या क्षणा इतकेच प्रकट आणि सहज आहेत, ते त्या क्षणाची गरज आहे. प्रत्येक क्षण जिवंत आहे, अमृत आहे. तो मांडला गेला म्हणून जिवंत आहे. मी त्या क्षणाची गती मांडण्याचा प्रयत्न करतोय.
ईमेल पत्ता  (Email id) narwanerahul@gmail.com
ब्लॉगची वाचकसंख्या ( प्रतीमहिना ) Up to 1000 Page Views

Leave a Reply

My Blog List

ब्लॉगजगतात नुकतेच प्रकाशित झालेले लेख