~ 0 Comments

मी मराठी माझी मराठी…!!!!

नाव Bhavesh Patil
ब्लॉग लिंक http://mimarathimajhimarathi.blogspot.com/
शहर Mumbai
देश India
ब्लॉगचे विषय कविता (Poetry)
ब्लॉगचे विषय जीवन (Life)
ब्लॉगचे विषय गद्य (Prose)
ब्लॉगचे विषय पुस्तक (Books)
ब्लॉगबद्दल  माहिती मी मराठी माझी मराठी…!!!!
लाभले अम्हास भाग्य बोलतो मराठी । जाहलो खरेच धन्य ऐकतो मराठी ॥ धर्म, पंथ, जात एक जाणतो मराठी । एवढ्या जगात माय मानतो मराठी ॥....मी मराठी...॥
ईमेल पत्ता  (Email id) bhavesh.patil4@gmail.com
ब्लॉगची वाचकसंख्या ( प्रतीमहिना ) Up to 1000 Page Views

Leave a Reply

My Blog List

ब्लॉगजगतात नुकतेच प्रकाशित झालेले लेख