~ 0 Comments

फिटे अंधाराचे जाळे

नाव रविचंद्र माने
ब्लॉग लिंक www.ravichandramane.blogspot.in
शहर रहिमतपूर
देश भारत
ब्लॉगचे विषय स्वगत (Monologue)
ब्लॉगचे विषय शिक्षण (Education)
ब्लॉगचे विषय यादीतुन निवडा (Select from the list)
ब्लॉगचे विषय यादीतुन निवडा (Select from the list)
ब्लॉगबद्दल  माहिती भारतीय शिक्षण व्यवस्थेबद्दल सगळेच ओरड करतात, पण त्यात कोणत्या सुधारणा कराव्यात याबद्दल कोणीच बोलत नाही. त्यासाठीच हा प्रपंच !
ईमेल पत्ता  (Email id) ravichandramane1975@gmail.com
ब्लॉगची वाचकसंख्या ( प्रतीमहिना ) यादीतुन निवडा (Select from the list)

Leave a Reply

My Blog List

ब्लॉगजगतात नुकतेच प्रकाशित झालेले लेख