~ 0 Comments

स्वमग्नता

नाव स्वमग्नता एकलकोंडेकर
ब्लॉग लिंक http://autisminmarathi.blogspot.com/
शहर SanDiego
देश USA
ब्लॉगचे विषय व्यथा (Suffering)
ब्लॉगचे विषय अनुभव (Experience)
ब्लॉगचे विषय दैनंदिनी (Diary)
ब्लॉगचे विषय जीवन (Life)
ब्लॉगबद्दल  माहिती Autism.. एक खूप overwhelming Neurological Disorder. माझ्या मुलाला Autism झाला आहे. त्याच्याबाद्दलची ही कथा. डायरी.. स्वगतं...
ईमेल पत्ता  (Email id) autisminmarathi@outlook.com
ब्लॉगची वाचकसंख्या ( प्रतीमहिना ) Up to 1000 Page Views

Leave a Reply

My Blog List

ब्लॉगजगतात नुकतेच प्रकाशित झालेले लेख