~ 0 Comments

मनाच्या कॅनव्हासवरील रेखाटने

नाव                        Ravindr Kinakar                                                              
ब्लॉग लिंकhttp://manachyacanvhasvarilrekhatne.blogspot.in
शहरToronto
देशCanada
ब्लॉगचे विषयलेख (Articles)
ब्लॉगचे विषयललित लेख (Lalit lekh)
ब्लॉगचे विषयकविता (Poetry)
ब्लॉगचे विषयआठवणी ( Recollection)
ब्लॉगबद्दल  माहितीलिहण्याची उर्मी जेंव्हा आतून येते तेंव्हा जे सुचेल ते लिहणे. काय कशावर आणि किती लिहायचे हे अगोदर ठरवताच येत नाही जसे मनात येईल तसे कागदावर उतरते म्हणूनच माझ्या ब्लॉगचे नाव आहे - मनाच्या कॅनव्हासवरील रेखाटने.
कधी कविता,कधी लेख, कधी ललित असे उतरते कागदावर . पहा तुम्हाला कधी काही आवडेल का ते.
ईमेल पत्ता  (Email id)ravindrakinkar@yahoo.co.in
ब्लॉगची वाचकसंख्या ( प्रतीमहिना )Up to 1000 Page Views
Ravindra

Leave a Reply

My Blog List

ब्लॉगजगतात नुकतेच प्रकाशित झालेले लेख