~ 0 Comments

एका फुलाची गोष्ट

नाव Vivek Patait
ब्लॉग लिंक http://vivekpatait.blogspot.in/
शहर New Delhi
देश India
ब्लॉगचे विषय कविता (Poetry)
ब्लॉगचे विषय कथा (Stories)
ब्लॉगचे विषय पाककला (Cooking)
ब्लॉगचे विषय लेख (Articles)
ब्लॉगबद्दल  माहिती मूळ स्वभाव थोडासा वात्रट वात्रटिका, क्षणिका लिहायला आणि दुसर्याची टोपी उडविण्याची आवड. इतिहासातील घटना आजच्या राजनैतिक संदर्भात लिहिणे
कथा, कहाणी इत्यादी.
ईमेल पत्ता  (Email id) vivekpatait2009@gmail.com
ब्लॉगची वाचकसंख्या ( प्रतीमहिना ) 1000 to 5000 Page Views

Leave a Reply

My Blog List

ब्लॉगजगतात नुकतेच प्रकाशित झालेले लेख