~ 0 Comments

शोध …

नाव Dattatray Mane
ब्लॉग लिंक http://dpmane.blogspot.in/
शहर Pune
देश India
ब्लॉगचे विषय पर्यावरण (Environment)
ब्लॉगचे विषय निसर्ग (Nature)
ब्लॉगचे विषय वेगळेच विषय (Others)
ब्लॉगचे विषय यादीतुन निवडा (Select from the list)
ब्लॉगबद्दल  माहिती आपल्या अवतीभवती घडणाऱ्या , निसर्गातील बदलांची अभ्यासपूर्ण निरीक्षणे , शास्वत विकासाचा दृष्टीकोन आणि पर्यावरणीय प्रश्नाचा अभ्यास
ईमेल पत्ता  (Email id) dmanegeography@gmail.com
ब्लॉगची वाचकसंख्या ( प्रतीमहिना ) यादीतुन निवडा (Select from the list)

Leave a Reply

My Blog List

ब्लॉगजगतात नुकतेच प्रकाशित झालेले लेख