~ 0 Comments

माझे सुटण्याचे प्रयोग

नाव प्रवीण कावडकर
ब्लॉग लिंक www.mitraho.wordpress.com
शहर हैद्राबाद
देश भारत
ब्लॉगचे विषय ललित लेख (Lalit lekh)
ब्लॉगचे विषय अनुभव (Experience)
ब्लॉगचे विषय यादीतुन निवडा (Select from the list)
ब्लॉगचे विषय यादीतुन निवडा (Select from the list)
ब्लॉगबद्दल  माहिती मित्रहो सहज सुचनाऱ्या गोष्टी.
सहज सुचलेल, मनाला भावलेले, शब्दात विणलेल, टाइप केलेले. कधी पोट धरुन हसवणार तर कधी गुदगुली करनार दर्जेदार विनोदी लेखन. जोक्स नाहीत तर लेखन. आजच्या मराठी वाचकाल जो आयटी किंवा तत्सम कंपनाीत काम करतो, आवडनार लेखन.

-प्रवीण
ईमेल पत्ता  (Email id) pkawadkar@gmail.com
ब्लॉगची वाचकसंख्या ( प्रतीमहिना ) यादीतुन निवडा (Select from the list)

Leave a Reply

My Blog List

ब्लॉगजगतात नुकतेच प्रकाशित झालेले लेख