~ 0 Comments

काही मनातले

नाव Priya Satpute
ब्लॉग लिंक http://kahimanatale-priyashree.blogspot.in
शहर Kolhapur-Mumbai
देश India
ब्लॉगचे विषय अनुभव (Experience)
ब्लॉगचे विषय कथा (Stories)
ब्लॉगचे विषय कविता (Poetry)
ब्लॉगचे विषय जीवन (Life)
ब्लॉगबद्दल  माहिती मनाचे मनाशी चालू असणारे हितगुज मी इथे लिहित आहे. खूप दिवसांपासून मनात होत कि मनातल मनात नको ठेवायला. लहानपणापासून डायरी माझी जिवलग मैत्रीण-मित्र. मनातल कोणासमोर व्यक्त होण मला कधी जमलच नाही. या मुळे काही लोकांना मी घमेंडखोर, तर काहीना चक्क स्वार्थी पण वाटले. माझ्या मनातल्या विचारांच्या घोड्यांचा लगाम मी सोडून दिला आणि मग जन्माला आल,............"काही मनातले"

प्रिया सातपुते
ईमेल पत्ता  (Email id) priya.7pute@gmail.com
ब्लॉगची वाचकसंख्या ( प्रतीमहिना ) 1000 to 5000 Page Views

Leave a Reply

My Blog List

ब्लॉगजगतात नुकतेच प्रकाशित झालेले लेख