~ 0 Comments

समीक्षण : स्वाध्याय

नाव Akshay Vane
ब्लॉग लिंक http://samikshanbyakshayvane.blogspot.com
शहर Mumbai
देश India
ब्लॉगचे विषय चिंतन (Contemplation)
ब्लॉगचे विषय लेख (Articles)
ब्लॉगचे विषय मनोरंजन (Entertainment)
ब्लॉगचे विषय यादीतुन निवडा (Select from the list)
ब्लॉगबद्दल  माहिती "एखाद्या कलाकृतीचा अभ्यास करून आपल्या कुवतीनुसार तिचे निरीक्षण करण्याचा हा एक छोटासा प्रयत्न आहे. समीक्षण हे एका परीने आपल्यातली चिकित्सक, अभ्यासू तसेच चिंतनवृत्ती, आकलन शक्ती, विचारक्षमता यांसारख्या गुणांना चालना देण्यासाठीचे एक प्रभावी माध्यम आहे. त्यामुळेच इतर गोष्टींवर मत नोंदविणाऱ्या आपल्याच मनाचे हे आपणच केलेले स्वअध्ययन आहे, असे मला वाटते."
ईमेल पत्ता  (Email id) akshay12may@gmail.com
ब्लॉगची वाचकसंख्या ( प्रतीमहिना ) Up to 1000 Page Views

Leave a Reply

My Blog List

ब्लॉगजगतात नुकतेच प्रकाशित झालेले लेख